Hướng dẫn thanh toán | Besport.vn

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

I. QUY ĐỊNH CHUNG

• Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên besport.vn phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
• Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên besport.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Quý khách vui lòng chỉ thanh toán vào tài khoản của BESPORT, hoặc thanh toán theo hướng dẫn được liệt kê bên dưới. Quý khách tuyệt đối KHÔNG THANH TOÁN vào bất kỳ tài khoản nào khác. Chân thành cảm ơn!

II. HÌNH THỨC THANH TOÁN